ஒற்றுமையே உயர்வு
Bringing Central VA Tamil Community Together

RTS is a secular and non-profit (501c) ​​organization.

 

Our  Mission:

 • Support and promote interaction among Greater Richmond area tamil families

 • Increase community awareness & knowledge of Tamil language, values, and culture, especially among our younger generation

 • Raise funds for charitable causes  in Richmond and in Tamil Nadu

Current Events:

Our Team

2021 & 2022 RTS Executive Committee 

 

 
Meenakshi Sankaran

Meenakshi Sankaran

President

Ramakrishnan Kavaserry "Ramky"

Ramakrishnan Kavaserry "Ramky"

Secretary

Mahalakshmi Sathish Chandran

Mahalakshmi Sathish Chandran

Treasurer

Latha Thiagarajan

Latha Thiagarajan

Tamil School Director

Kaviyarasan Ambetkar

Kaviyarasan Ambetkar

Sports/Youth Wing Director

Rajaram Dhananchezian

Rajaram Dhananchezian

Sports/Youth Wing Director

Karthikeyan Rajagopal

Karthikeyan Rajagopal

Community Services Director

Vadivelmurugan Ponpandian

Vadivelmurugan Ponpandian

Community Services Director

Sivaranjani krishnamoorthy

Sivaranjani krishnamoorthy

Cultural Director

Paramakalyani KS

Paramakalyani KS

Cultural Director

Suresh Kanna Venkateswara Ramalingam

Suresh Kanna Venkateswara Ramalingam

Membership Director

Suganthi Kumareshan

Suganthi Kumareshan

Membership Wing Director

Sugadev Velayutham

Sugadev Velayutham

Communication Director

Ganesh Kumar N Shanmugam

Ganesh Kumar N Shanmugam

Communication Director

Membership

ஒரு அமைப்பின் பலம் அதன் உறுப்பினர் எண்ணிக்கையைக் கொண்டே அளவிடப்படும். அந்த வகையில் நமது தமிழ்ச் சங்கத்தின் தொடர்ச்சிக்கும், வளர்ச்சிக்குமான மூலைக்கல்லாக இருந்து பேருதவி புரிவது நீங்கள் செலுத்தும் உறுப்பினர் கட்டணமே. இந்தப் பணத்தைக் கொண்டுதான் நாம் விழா நடத்துவதற்குத் தேவையான அரங்கம், ஒலி ஒளிக் கருவிகள், பரிசுகள், விருந்தினர் செலவுகள் ஆகியவற்றைச் செய்துவருகிறோம்.

இதற்குப் பிரதிபலனாக உறுப்பினர்களுக்கும், அவர்களின் குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கும் நமது பெரும்பாலான நிகழ்ச்சிகளுக்கு இலவச அனுமதியை வழங்குகிறோம். கட்டணம் செலுத்திய உறுப்பினர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கும், வாக்களிப்பதற்கான உரிமையையும் பெறுகிறார்கள். எனவே தயவுசெய்து உறுப்பினர் கட்டணத்தைச் செலுத்தி தமிழ்ச் சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு உங்களின் ஆதரவை வழங்குமாறு பணிவுடன் வேண்டுகிறோம்.

Membership Dues:

 • Family Membership: $20/year

 • Individual Membership: $15/year

 • Membership Period: January 1 to December 31

 

Membership Benefits:

 • FREE admission to your entire family, including your parents for most of the Tamil Sangam events.  

 • For ticketed events, discounted entry fee benefit for members.

 • Ability to particaipate in various kids & adults cultural, education, sports, and outdoor events,

 • Priority to your children to participate in the cultural performances.  

 • Opportunity to get connected with local Tamil community. 

 • Subsidized food during major events when possible.

 • Discounted services from local businesses, when possible

 • Automatically become eligible to contest in the Richmond Tamil Sangam election.

Become A Member: Membership Form

 
 

Get In Touch

 • You can get in touch with RTS EC via the form below or emailing us at  richmondtamilsangam@gmail.com

 • To subscribe to our mailing list, simply put Subscribe in the Subject field

Success! Message received.